Nieuws van het bestuur

Bestuursuitbreiding

Beste HKV-leden,
Het laatste dat u van de Historische Kring Velsen heeft gehoord, was een noodkreet vanuit een gedecimeerd bestuur, dat u enkele keuzes voorlegde m.b.t. het voortbestaan van de vereniging. Sindsdien heeft de Najaarsledenvergadering plaatsgevonden en gelukkig zijn er 2 leden, die zich hebben aangemeld om het bestuur te gaan versterken.

HKV Doorstart

Zij zijn inmiddels bij elkaar geweest en hebben de mogelijkheden besproken voor een doorstart. Nieuwe bestuursleden geven nieuwe gezichtspunten en een frisse visie op de voortzetting van de HKV en een 'gezonde' toekomst.

Bestuur

De huidige secretaris Hannie van den Outenaar en de penningmeester Henk Timmers hebben versterking gekregen van Eelco Graafsma (was o.a. al werkzaam als ledenadministrateur) en Gerard van Broekhuijsen. Gezamenlijk zijn zij tot de conclusie gekomen, dat alles in het werk moet worden gesteld om de expertise en het enthousiasme van de leden van de Historische Kring Velsen voor de inwoners van de gemeente te behouden.

Inventarisatie en verbeterpunten

Vaststaat dat er zeer veel deskundigheid; kennis; ervaring en gedrevenheid bij de leden van de HKV aanwezig is. Belangrijk is dat we dit aan de 'buitenwereld' bekend moeten maken! Zodat Velsenaren, bedrijven, organisaties en scholen als vanzelfsprekend aan de Historische Kring Velsen denken, als ze iets willen weten over onze lokale geschiedenis.

Plannen

Er moet iets gebeuren aan de presentatie van de HKV. Onze interessegebieden, waarop de werkgroepen hun aandacht richten, moeten de basis gaan vormen voor een digitaal HKV-studiehuis. Iedereen met een vraag op een van deze gebieden moet dit kunnen raadplegen. De HKV-publicaties moeten niet 'verstoffen', maar 'stukgelezen!’ We moeten verzoeken kunnen gaan honoreren voor onderzoek. Lezingen, excursies, presentaties en anderszins op aanvraag organiseren en deskundig ontwikkelde -voor leerlingen aantrekkelijke- ‘gastcolleges’ voor Velsense scholen 'uitventen'.
Voor onze Velisena moet men -bij wijze van spreken- in een slaapzak voor het uitgiftepunt gaan liggen!


 Inmiddels heeft zich een 3e kandidaat bestuurslid aangemeld !

Dus we zitten binnenkort op het minimaal gewenste aantal bestuursleden.