Plaatsing  ‘Stolpersteine’ bij voormalig Huize Dina.

Op Zondag 7 Oktober 2018 om 10:00 uur zijn 15 Stolpersteine geplaatst bij voormalig ‘Huize Dina’, ter nagedachtenis van de meisjes die er rond 1942 hebben gewoond, bij te wonen.

In 1930 werd aan de Duinlustparkweg 60 in Santpoort, Huize Dina, gesticht door de ʻVereeniging tot Bescherming van Joodsche Meisjesʼ, geopend. Huize Dina bood een thuis aan Joodse werkende meisjes die door omstandigheden, niet meer thuis konden wonen.

In 1942 wonen er 15 meisjes tussen de 14 en 20 jaar. De directrice van Huize Dina, Harriët Martha Prins, waakt over de meisjes maar kan niet voorkomen dat eind 1941/begin 1942 alle meisjes via doorgangskamp Westerbork worden gedeporteerd en vermoord in Sobibor of Auschwitz.

Mw. Prins, haar zoon Ralph overleven de oorlog.

De Historische Kring Velsen heeft zich ingezet voor de plaatsing van 15 Stolpersteine. Dankzij  sponsoring kan er voor elk van de meisjes een Stolperstein worden geplaatst in het trottoir voor het voormalig Huize Dina. De Stolpersteine bestaan uit een messing plaatje met de naam, geboorte- en sterfdatum van de meisjes. Ze worden geplaatst door Gunther Demnig, de initiatiefnemer van het Stolpersteine-project.

De plaatsing van de Stolpersteine is onderdeel van een herinneringsproject dat een breder onderzoek naar de geschiedenis van de Joodse inwoners van Velsen omvat.

Uitgeverij Noord-Holland is voornemens de resultaten van dit onderzoek te publiceren in een boek dat omstreeks mei 2020 zou moeten verschijnen.


Plaatsing StolpersteinenPlaatsing StolpersteinenPlaatsing Stolpersteinen


De volgende dag stond het volgende verslag in de IJmuider Courant.


Foto-album Huize Dina

 

De HKV is via Cecilia A W Bosman in het bezit gekomen van afbeeldingen uit een Foto-album van Huize Dina 1 Maart 1932 - 1 Febr 1935.

Photographs Huize Dina 1 Maart 1932 - 1 Febr 1935.pdf

Nieuw op de ruïne van Brederode

Van af heden tot 1 november 2018 is er de tentoonstelling te zien onder titel “Wat de bewoners van Brederode achterlieten”. In deze tentoonstelling worden archeologische vondsten tentoongesteld die gevonden zijn in de slotgracht van Brederode en in de sloten er om heen.

De tentoonstelling is ingericht door de Archeologische Werkgroep Velsen in samenwerking met de beheerder van de ruïne Rob Kortekaas.

De voorwerpen of de fragmenten van de vondsten dateren van uit de middeleeuwen tot in de 20 eeuw. Deze tentoonstelling kunt u vinden in de kapel toren.

Verder zijn er in de hoofdtoren de tentoonstellingen te zien van martelwerktuigen en over de geschiedenis van Brederode aangevuld met middeleeuwse vondsten.

Tevens is er een eenvoudige horeca voorziening.

Openingstijden: Woensdag en Vrijdag 12.00-17.00  - Zaterdag en zondag  11.00-17.00

Entree prijzen: vanaf 12 jaar 5.00 euro

                        4 t/m 11 jaar 3.00 euro

                        0 t/m 3 jaar gratis


 

Collectie HKV naar Museum Kennemerland

Beverwijk 30 Juni 2017.

De bibliotheekcollectie van de Historische Kring Velsen (HKV) is door middel van een schenking overgedragen aan Stichting Museum Kennemerland (MK). Dit gebeurde tijdens een korte plechtigheid waarbij afgevaardigden van beide besturen aanwezig waren.

De HKV wilde haar bibliotheekcollectie graag een breder publiek geven. Volgens het bestuur is Museum Kennemerland in Beverwijk daarvoor uitermate geschikt Tot nu toe was de inhoud van de collectie, die circa 250 titels omvat niet ontsloten. Door de collectie onder te brengen bij het museum en vervolgens op te nemen in beheer en registratiesysteem ZCBS wordt de collectie digitaal ontsloten. Daarmee zijn de titels vindbaar via Google en terug te vinden via de openbare bibliotheek.

Tijdens de reguliere openingstijden van Museum Kennemerland kunnen belangstellenden de boeken uit de collectie raadplegen. De boeken maken deel uit van een museale collectie waarmee het behoud van de collectie voor de toekomst gewaarborgd is.

Volgens Kees Vroonhof, bibliothecaris van Museum Kennemerland, is dit een belangrijke uitbreiding van de collectie van het museum die het regionale karakter van hiermee ook nog een extra onderstreept.

Hannie van den Outenaar, secretaris van de HKV, is blij dat de mooie collectie een prominente plek krijgt en voor iedereen in Velsen en daarbuiten benaderbaar is.


Sinds 23 november 2015 is de boeken-catalogus van Museum Kennemerland ook terug te vinden bij bibliotheek IJmond Noord!

In samenwerking met bibliotheek IJmond Noord is het de medewerkers van het museum (Willie Galesloot, Gerard Hoogeland en Kees Vroonhof) en de programmeur van het ZCBS-systeem Gerard van Nes, gelukt om de boekencatalogus van het museum op te nemen in de catalogus van de bibliotheek. Van de ruim 3.000 boeken zijn de auteursvelden, documentsoorten etc . aangepast om onze catalogus aan te laten sluiten bij de catalogus van bibliotheek IJmond Noord.

Bij het zoeken in de catalogus van de bibliotheek wordt, wanneer er treffers zijn bij het museum, als bron “Museum Kennemerland” aangegeven. Onder een gevonden titel wordt de knop “Bekijk” zichtbaar. Wanneer men deze knop gebruikt komt men in de catalogus van het museum op de betreffende titel. Een verzoek voor inzage is ook mogelijk bij het gevonden boek door middel van een knop boven de hele titelbeschrijving. Door het invullen van een formulier komt dit verzoek binnen bij de medewerkers van de museumbibliotheek. Zij zullen dit verzoek op maandagmorgen verwerken. De eerstvolgende openingsdag van het museum ligt het aangevraagde dan klaar ter inzage.

Wij hopen op deze manier onze fantastische schat aan boeken een grotere bekendheid te geven. Kijk eens op de website, collectie/catalogus, klik hier www.bibliotheekijmondnoord.nl


 

 

De Historische Kring Velsen wil u op de hoogte houden van lezingen die zij houdt, excursies van de HKV waaraan u kunt deelnemen evenementen waaraan zij medewerking veleend en/of deeleemt. Verder brengen wij u op de hoogte van tentoonstellingen die interessant lijken en aan de doelstelingen van de HKV voldoen.

Verder zullen er regelmatig zgn. "Nieuws-flashes" verzonden worden aan de leden waarvan wij het E-mail adres hebben.

(het is dus belangrijk om uw E-mail adres door te geven aan de HKV)