Nieuw op de ruïne van Brederode

Van af heden tot 1 november 2018 is er de tentoonstelling te zien onder titel “Wat de bewoners van Brederode achterlieten”. In deze tentoonstelling worden archeologische vondsten tentoongesteld die gevonden zijn in de slotgracht van Brederode en in de sloten er om heen.

De tentoonstelling is ingericht door de Archeologische Werkgroep Velsen in samenwerking met de beheerder van de ruïne Rob Kortekaas.

De voorwerpen of de fragmenten van de vondsten dateren van uit de middeleeuwen tot in de 20 eeuw. Deze tentoonstelling kunt u vinden in de kapel toren.

Verder zijn er in de hoofdtoren de tentoonstellingen te zien van martelwerktuigen en over de geschiedenis van Brederode aangevuld met middeleeuwse vondsten.

Tevens is er een eenvoudige horeca voorziening.

Openingstijden: Woensdag en Vrijdag 12.00-17.00  - Zaterdag en zondag  11.00-17.00

Entree prijzen: vanaf 12 jaar 5.00 euro

                        4 t/m 11 jaar 3.00 euro

                        0 t/m 3 jaar gratis


 

Lezing "Verborgen Verleden"

Wat je altijd al wilde weten over dit programma

Spreker Jan van Holsteyn, eindredacteur van het NTR televisieprogramma ‘Verborgen Verleden’, vertelt over de totstandkoming van dit programma. 
Hij zal ingaan op vragen als:

  • Hoe wordt een hoofdpersoon gekozen?
  • Waarom altijd een ‘Bekende Nederlander’?
  • Welk onderzoek ligt aan de basis van het programma?
  • Hoe wordt dit onderzoek omgezet in een televisieprogramma?
  • Welke factoren bepalen het succes van het programma?

Jan zal zijn praatje illustreren met fragmenten uit het programma en gaat graag in gesprek met de aanwezigen over andere vragen of opmerkingen.

Na de pauze krijgt het publiek een sneak preview van een aflevering van Verborgen verleden die nog niet op tv is uitgezonden of een herhaling van een eerder uitgezonden aflevering.


De lezing is zoals gewoonlijk in woonzorgcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat, Velserbroek

Zoals jullie van ons gewend zijn is deze lezing gratis toegankelijk voor leden en niet-leden betalen slechts €2,50.

Mis deze unieke bijeenkomst niet en neem gezellig iemand mee.

De inloop is vanaf 19:30u.

Waterwijs

Waterwijs

Doe- en Ontdek tentoonstelling van 25 Maart t/m 2 September in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis.

Tijdelijk adres : Driehuizerkerkweg 34d, Driehuis

Openingstijden :

Wo, Vrij en Zo : 13:00 - 17:00 uur

Schoolvakanties : Di t/m Vrij en Zo  13:00 - 17:00 uur

Feestdagen gesloten

Groepen op afspraak

Gratis toegang met Museumjaarkaart

 

Collectie HKV naar Museum Kennemerland

Beverwijk 30 Juni 2017.

De bibliotheekcollectie van de Historische Kring Velsen (HKV) is door middel van een schenking overgedragen aan Stichting Museum Kennemerland (MK). Dit gebeurde tijdens een korte plechtigheid waarbij afgevaardigden van beide besturen aanwezig waren.

De HKV wilde haar bibliotheekcollectie graag een breder publiek geven. Volgens het bestuur is Museum Kennemerland in Beverwijk daarvoor uitermate geschikt Tot nu toe was de inhoud van de collectie, die circa 250 titels omvat niet ontsloten. Door de collectie onder te brengen bij het museum en vervolgens op te nemen in beheer en registratiesysteem ZCBS wordt de collectie digitaal ontsloten. Daarmee zijn de titels vindbaar via Google en terug te vinden via de openbare bibliotheek.

Tijdens de reguliere openingstijden van Museum Kennemerland kunnen belangstellenden de boeken uit de collectie raadplegen. De boeken maken deel uit van een museale collectie waarmee het behoud van de collectie voor de toekomst gewaarborgd is.

Volgens Kees Vroonhof, bibliothecaris van Museum Kennemerland, is dit een belangrijke uitbreiding van de collectie van het museum die het regionale karakter van hiermee ook nog een extra onderstreept.

Hannie van den Outenaar, secretaris van de HKV, is blij dat de mooie collectie een prominente plek krijgt en voor iedereen in Velsen en daarbuiten benaderbaar is.


Sinds 23 november 2015 is de boeken-catalogus van Museum Kennemerland ook terug te vinden bij bibliotheek IJmond Noord!

In samenwerking met bibliotheek IJmond Noord is het de medewerkers van het museum (Willie Galesloot, Gerard Hoogeland en Kees Vroonhof) en de programmeur van het ZCBS-systeem Gerard van Nes, gelukt om de boekencatalogus van het museum op te nemen in de catalogus van de bibliotheek. Van de ruim 3.000 boeken zijn de auteursvelden, documentsoorten etc . aangepast om onze catalogus aan te laten sluiten bij de catalogus van bibliotheek IJmond Noord.

Bij het zoeken in de catalogus van de bibliotheek wordt, wanneer er treffers zijn bij het museum, als bron “Museum Kennemerland” aangegeven. Onder een gevonden titel wordt de knop “Bekijk” zichtbaar. Wanneer men deze knop gebruikt komt men in de catalogus van het museum op de betreffende titel. Een verzoek voor inzage is ook mogelijk bij het gevonden boek door middel van een knop boven de hele titelbeschrijving. Door het invullen van een formulier komt dit verzoek binnen bij de medewerkers van de museumbibliotheek. Zij zullen dit verzoek op maandagmorgen verwerken. De eerstvolgende openingsdag van het museum ligt het aangevraagde dan klaar ter inzage.

Wij hopen op deze manier onze fantastische schat aan boeken een grotere bekendheid te geven. Kijk eens op de website, collectie/catalogus, klik hier www.bibliotheekijmondnoord.nl


 

 

De Historische Kring Velsen wil u op de hoogte houden van lezingen die zij houdt, excursies van de HKV waaraan u kunt deelnemen evenementen waaraan zij medewerking veleend en/of deeleemt. Verder brengen wij u op de hoogte van tentoonstellingen die interessant lijken en aan de doelstelingen van de HKV voldoen.

Verder zullen er regelmatig zgn. "Nieuws-flashes" verzonden worden aan de leden waarvan wij het E-mail adres hebben.

(het is dus belangrijk om uw E-mail adres door te geven aan de HKV)