Vooroorlogse K. Zegelstraat (IJmuiden)

Ik ben op zoek naar een foto van de vooroorlogse K. Zegelstraat. Kunt u mij misschien helpen. Ook namen van mensen die er vlak voor de evacuatie daar gewoond hebben ben ik naar op zoek.

Reacties naar W. de Vries


Fragment van plattegrond van IJmuiden uit 1935 met de K. Zegelstraat in het midden.