Hier staan de niet meer actuele informatie, zoals :

  • Excursies en verslagen hiervan.
  • Evenementen.
  • Oude vragen uit "Gevraagd en Gevonden".
  • Oudere informatie die wellicht interessant kan zijn voor u.