Postkantoren en Poststempels

Postkantoren en Poststempels

Eef Limmen vertelde ons alles over de historie van alle Velsense postkantoren en tevens uitleg over het gebruik van poststempels.

Men was verbaasd hoeveel er over deze zaken te vertellen was, en waartoe het verzamelen van postzegels toe kan leiden.

maandag 13 februari 2017, 20:00 uur (Zaal open om 19:30 uur)

"De Hofstede" - Aletta Jacobsstraat 227
1991 PT Velserbroek, Nederland

Voor de leden van de HKV is de toegang gratis. Niet-leden € 2,50.

Koffie, thee en een drankje worden geschonken voor een bescheiden prijsje.


Het was een zeer geslaagde avond.

Er waren 42 leden en we mochten 16 bezoekers en een journalist van het weekblad Santpoort, IJmuiden etc. verwelkomen.

Dat de lezing tot 23:00 uur duurde, gaf wel aan dat er heel veel te vertellen is over dit onderwerp.


 

De Romeinen waren sterk, machtig en ambitieus. Toch stokte hun opmars in noordelijke richting in de eerste eeuw na Chr., toen ze de strijd aanbonden met de Germanen; hier in Noord-Holland. De Noord-Hollandse bodem vertelt juist dát verhaal, en Rob van Eerden, archeologisch beleidsadviseur van de provincie Noord-Holland, licht het toe in zijn lezing op 18 januari in Huis van Hilde. Waarom weten we álles van de Romeinen en haast niets van de Germanen?

De Romeinen bouwden steden met badhuizen en aquaducten, schreven contracten, hadden een ontwikkeld bestuurssysteem en een groot, goed bewapend beroepsleger. Toch werd het noordelijkste fort van de Romeinen, in Velsen, in 28 na Christus aangevallen door Friezen die genoeg hadden van de bezetting door de Romeinen. Een stoutmoedige en riskante onderneming die resulteerde in de veldslag bij Baduhenna, waarbij veel Romeinse soldaten sneuvelden. De Romeinen moesten hun fort in Velsen al na 35 jaar opgeven en verlieten Noord-Holland voorgoed. Hoe kon dit? Wie waren die tegenstanders?


Rob van Eerden vertelt wat we weten over de Germaanse Friezen, een volk van afzonderlijk wonende rundveehouders die in balans leefde met hun moerasrijke landschap en koele klimaat. Ze maakten deel uit van het grotere culturele verband dat het gehele gebied van Europa boven de Alpen omvatte. De Germanen lagen aan de basis van onze cultuur, lieten ons hun taal na, hun persoonsnamen (zoals Henk, Willem en Ruud), de namen van hun dorpen, hun goden in de namen van de dagen en meer.

Tentoonstelling Romeinse kust
De tentoonstelling Romeinse kust belicht het leven aan de kust 2000 jaar geleden. Maak een virtuele wandeling van Texel tot Zeeland rond 200 na Christus, en ontmoet de oorspronkelijke bewoners en de Romeinen die er toen leefden. De tentoonstelling is t/m 31 maart te bezichtigen.

Ook in de serie Hildes Lezingen bij de tentoonstelling Romeinse Kust

  • 15 februari: Verkeer te land en te water in de Romeinse tijd – Silke Lange
  • 15 maart: Publieke discussie en lezing over Isotopen onderzoek – Tom Hazenberg

Informatie

  • Locatie Huis van Hilde, aanvang 20.15 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), einde 22.00 uur
  • Kosten € 7,50 euro per lezing, inclusief koffie in de pauze, tentoonstelling geopend
  • Voor inschrijving lezing en reservering menu: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via huisvanhilde.nl

Houten gebruiksvoorwerpen van Velsen

AWN afdeling Kennemerland organiseert samen met de Historische Kring Velsen op maandag 12 december 2016 een lezing in “de Hofstede”, Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek. Aanvang 20.00 uur.

Voor de leden van de verenigingen is de toegang gratis. Overige belangstellenden betalen €2,50. Koffie, thee en een drankje worden geschonken voor een bescheiden prijsje.

2015 was het ‘Jaar van de Romeinen’ waar in Velsen veel aandacht aan is besteed. Ook in 2016 is er alle reden om aandacht te besteden aan die Romeinen. In de lezing van vanavond presenteert Laura Kooistra de resultaten van recent onderzoek naar houten objecten die lang geleden werden opgegraven in Velsen.

 Houten kom Velsen

Bij Velsen lag in de eerste helft van de eerste eeuw na Chr. een Romeinse militaire haven (Velsen-1). Tijdens opgravingen in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn houten gebruiksvoorwerpen uit het havenbekken verzameld. Er zijn er ruim 2000 onderzocht. De variatie is verrassend groot. Er zijn voorwerpen voor dagelijks gebruik, luxe producten, schrijfgerei enz. Het onderzoek aan deze objecten geeft een beeld van het dagelijkse bestaan van Romeinse militairen die ver van huis hun werk uitvoerden. 

 

Deze lezing is in Wijkcentrum De Hofstede, Velserbroek In tegenstelling tot berichten elders, de lezing is verplaatst naar het Polderhuis in Velserbroek !!

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Toegang leden gratis, niet-leden HKV of AVN €2,50

Koffie is voor eigen rekening !

Tussen stuivend zand, vette klei en onwelriekend veen;

Nieuwe archeologische waarnemingen uit Velsens bodem.

Aan de orde komt onder meer een metersdiepe profielwand door de IJmuiderstraatweg van een kilometer lengte, met sporen uit zowel de Midden IJzertijd (± 350 v.Chr.) als van de Middeleeuwen, met de randzone van de Breesaap.

 

Wederom opende Wim Bosman het lezingen-jaar van de HKV en wel op 11 Januari 2016 !

Deze lezing is in Wijkcentrum De Hofstede, Velserbroek

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Toegang leden gratis, niet-leden €2,50

Koffie is voor eigen rekening !

Landschappelijke ontwikkelingen in Kennemerland en het Oer-IJ.

Op 8 Februari 2016 laat Lia Vriend-Vendel zien hoe in de loop der eeuwen het oude Oer-IJ gebied veranderde naar zoals wij het nu kennen. Ze belicht daarbij speciaal de ontwikkeling van het gebied  Beverwijk, Velsen, Santpoort en Spaarndam.

Deze lezing is in Wijkcentrum De Hofstede, Velserbroek

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Toegang leden gratis, niet-leden €2,50

Koffie is voor eigen rekening !


Een LIA-presentatie


LIA staat voor:  Landschappen ontdekken In een Aantrekkelijke vorm.

Lia is ook de geograaf die zich gespecialiseerd heeft in de veranderende Noord-Hollandse Landschappen.

Kennemerland is een landschap dat continu van karakter verandert. De verstedelijking rukt op, steeds meer verkeersvoorzieningen doen het karakter van het gebied sterk veranderen.
Het is bijna niet voor te stellen dat 5000 jaar geleden hier nog open zee was, en dat 4000 jaar geleden hier waddeneilanden lagen. Deze ‘eilanden’ zijn de strandwallen waar ook Santpoort op is gelegen. Naarmate de kustlijn zich meer ging sluiten, ontstond in het achterland een uitgestrekt moeras waar zich een dik pakket veen vormde tot vele meters boven zeeniveau. Vanuit dit moeras stroomden allerlei riviertjes, waarvan er een contact maakte met de Rijn. Deze waterloop die we nu het OerIJ noemen, stroomde bij Castricum in zee.
Lange tijd waren met name de hogere zandige delen binnen Kennemerland de enige bewoonbare gebieden. In de Middeleeuwen is vanuit het kustgebied het moeras in cultuur gebracht, waarbij talloze veenpolders ontstonden, waarin de bodem sterk daalde. De vele veenrivieren als Spaarne en Liede, Schermer en Beemster konden het overtollige water niet meer snel genoeg afvoeren en er ontstonden vele meren. Talloze dorpen verdronken. Kennemerland heeft aan de landzijde van de duinen een uitgebreid dijkenstelsel, dat het IJwater moest keren. De St.Aagtendijk ,Velserdijk en Spaarndammerdijk zijn hier bekende voorbeelden van.
Werden de meren noordelijker in Noord-Holland in de 16e en 17e eeuw drooggelegd, het IJ en Wijkermeer en het Haarlemmermeer moesten wachten tot de 19e eeuw om weer agrarisch gebied te worden.
Het oude ‘OerIJ-gebied’, veranderde in het ‘IJ en Wijkermeer’ en is nu het verstedelijkte ‘Noordzeekanaal/IJpolders’ geworden.

De nadruk zal in deze presentatie komen te liggen op de ontwikkeling van het gebied  rond Beverwijk, Velsen, Santpoort en Spaarndam.

08 02 2016 Holland op zijn smalst