Activiteiten door de HKV.

De Historische Kring Velsen, organiseerd regelmatig lezingen en excursies.

Indien u een idee heeft voor b.v. een interessante lezing of een excursie naar een locatie of over een bepaald onderwerp, neem dan contact op met het bestuur of de Webmaster.

Dan zal uw idee beoordeeld worden op haalbaarheid en zult u hierover nader geinformeerd worden.